Augustana College printing logo

Augustanas historia

av Lisa Huntsha och Woodrow Johnson

Augustana College är en gammal högskola i Illinois som grundades av svenska immigranter. Medlemmar av Augustana Synoden, som bestod av skandinaviska invandrare till Amerika, grundade högskolan trots många vedermödor. Segrar över dessa hinder har givit Augustana College sin framgång som högskola i Amerika.

Pastor Lars Paul Esbjörn (1808-1870) grundade Augustana Seminariet i Chicago den 1 september 1860. Esbjörn återvände till Sverige 1863. Augustana flyttade sedan till Paxton i Illinois under President Dr. Tuve Nils Hasselquist (1816-1891) och sedan till Rock Island i Illinois där skolan fortfarande ligger idag.

När Dr. Tuve Nils Hasselquist dog blev Dr. Olof Olsson (1841-1900) Augustanas tredje president. Dr. Olsson fokuserade på akademisk frihet, vilket var mycket bra for Augustana College, men led av dålig hälsa och tvingades avgå som president 1899.

Hans efterträdare var Dr. Gustav Andreen, den första Augustana alumnen som blev president. Skolan fick in mycket pengar från Augustana Synoden under Andreens tid, och kunde bygga fem nya byggnader på campus, bland annat Augustanas första byggnad för vetenskapliga studier.

Pastor Dr. Conrad Bergendoff (1895-1997) gick ut Augustana College 1915, och blev senare president vid Augustana i 27 år. Han erhöll en M.A. i historia från University av Pennsylvania, B. Div. från Augustana Seminary, Ph.D. från University av Chicago, och en Th.D. från Uppsala Universitet i Sverige. Han grundade Phi Beta Kappa på Augustana; det var mycket viktigt för bara en tiondel av amerikanska universitet har en lokalavdelning för Phi Beta Kappa.

1962 blev Dr. Clarence Woodrow Sorensen (1907-1982) Augustanas sjätte president. Han gick ut University of Chicago och erhöll där både en M.A. och Ph.D. Under hans tid som president köpte skolan Augustana Book Concerns gamla lokal som senare gavs namnet Sorensen Hall. Skolan byggde också Roy J. Carver Center for Physical Education och John Deere Planetarium. Under Sorensens tid som president fördubblades också studentkåren.

Dr. Thomas Tredway (f. 1935) blev president den 1 juli 1975. Han var professor i historia i 11 år och sedan arbetate han som dekanus i 5 år. Han gick ut Augustana 1957 och har också en M.A. från University av Illinois, B.Div. från Garrett-Evangelical Theological Seminary, och en Ph.D. från Northwestern University. Medan han var president, byggdes också många nya byggnader på campus, inklusive ett nytt bibliotek som heter Thomas Tredway Library.

Steven C. Bahls (f. 1954) blev president den 10 oktober 2003. Han fick sin utbildning vid University av Iowa och Northwestern University Law School. Han började en insamlingskampanj 2008 som kallas "Autentiskt Augustana." Huvudsyftet med kampanjen är att förbättra Augustanas anseende och renovera äldre byggnader. Bahls planerar också att expandera och bygga nytt . Han har redan byggt om Swanson Commons, Dorothy Parkander Residence Hall och Emmy Evald Carlsson Hall. Han har också många andra planer för vidare utvecklinga Augustanas campus.